دوسرمهره

امتیاز کاربران به این محصول
5/5

این شلنگ در۳ کلاس A/B/C تولید میشود:

کلاس A:غلاف استیل/تیوپ پکس/قطعات استاندارد

کلاس B:غلاف استیل/تیوپ لاستیک/قطعات برنجی

کلاس C:غلاف آلومینیوم/تیوپ pvc/قطعات برنجی

در طول و سایزهای مختلف قابل تولید هستند.

این شلنگ ها دارای تاییدیه استاندارد به شماره م666896096 میباشد!